Płyty przykrywające

Betonowe płyty przykrywające dla ciągów z otworem wentylacyjnym i bez. Służy do standardowego wykończenia komina tynkiem bądź płytką klinkierową powiększająca maksymalnie obrys komina o 2 cm. z każdej strony.